Archiv rubriky: Řez okrasných dřevin

Zmlazování listnatých stromů

Přestárlé a nemocné stromy nemůžeme řezem omladit. Vyrůstají-li však uvnitř koruny nové bujné výhony, můžeme se o zmlazení pokusit. Dalším důvodem pro zmlazování je, když začnou zdravé košaté koruny stromů překážet provozu, protože se zapomnělo na včasné vyvětvení a není … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: | Napsat komentář

Řez listnatých stromů

Protože normální školkařské vysokokmeny nedosahují pro aleje a městská stromořadí potřebně vysoké kmeny, jsme nuceni v pozdějších letech po výsadbě stromy vyvětvovat, jakmile se začnou koruny rozkládat a překážet provozu. Takové stromy, pokud byly vysazovány v jakostech 14/16 až 18/20 obvodu kmene, … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: | Napsat komentář

Udržovací řez

Udržovací řez má u okrasných dřevin za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, květuschopnost a dobrý zdravotní stav olistění. Zároveň vede rostlinu ke stálé obnově jednotlivých stárnoucích a ke své funkci již nevhodných částí. Má napomáhat stromům a keřům, aby … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: | Napsat komentář

Výchovný řez

Výchovný řez by měl být ukončen již ve školce. V mnoha případech (zejména u stromů) bude nutný ještě v několika dalších letech, aby dřevina dostala požadovaný tvar. Výchovný řez děláme zásadně v předjaří po skončení tuhých mrazů. Jde hlavně o zkracování nebo vyholování … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: | Napsat komentář

Zimní a letní řez

Zimní řez. Řezat dřeviny můžeme v každém ročním období, avšak přednost dáváme době zimního klidu. Na řez je v zimě více času a kromě toho rozpoznáme v zimním období lépe, co a jak u opadavých listnáčů řezat. Pro většinu dřevin je zimní řez … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: , | Napsat komentář

Technika a racionalizace řezu

Je všeobecně platné pravidlo, že řez kteréhokoliv orgánu dřevin má být veden tak, aby vznikla co nejmenší hladká rána, která se přirozeně zacelí rychleji než rána podlouhlá, rozštěpená nebo s natrženou kůrou. Proto řežeme vždy ostrým nářadím, ať již nožem, nůžkami, … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: , | Napsat komentář

Způsob řezu

Zákonitosti růstu určují způsob řezu. Již v úvodu kapitoly o řezu byla poznámka, že zájemci si vybírají nejčastěji pravidelně rostlé stromy. Má to svůj skrytý důvod v zákonitosti růstu dřevin, které přirozeně generativně množené a ničím neutlačované mají snahu růst symetricky. Rostlina … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: | Napsat komentář

Fyziologie řezu

Nejdříve si musíme ujasnit některé základní morfologické pojmy. Podle velikosti a způsobu větvení rozlišujeme dřeviny na stromy, keře a polokeře. Jako všude v přírodě jsou i zde určité přechodné formy. Za stromy považujeme dřeviny, které dosáhnou výšky alespoň 4 až 5 … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Zamyšlení nad řezem

Civilizovaný člověk se dívá na nesoulad jako na záporný úkaz. Proto se již na počátku sadovnické tvorby snažil zeleň v zahradách uspořádat. Upravoval řezem nepravidelně rostoucím jedincům symetrický tvar, zejména když mu omezovali prostor zahrady. Tímto způsobem mohl dřívější sadovník pracovat … Celý příspěvek

Rubriky: Řez okrasných dřevin | Štítky: | Napsat komentář